TrUsKaWkA;D, teksty z grudnia 2011 roku

3 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Niektórzy mu­sieli­by być śle­pi żeby pat­rzeć sercem. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 9 grudnia 2011, 14:08

Os­tatni uśmiech,
os­tatnie zdjęcie
po­tem każdy z nas odejdzie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 grudnia 2011, 15:09

Wra­cam tam gdzie zaczynałam,
by zna­leźć lep­szą drogę.
Wracam...
do sa­mot­ności po­między marzeniami. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 grudnia 2011, 18:17

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]