TrUsKaWkA;D, teksty z kwietnia 2011 roku

10 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

War­to prze­myśleć każdy krok, później może być za późno na powrót. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 kwietnia 2011, 14:18

Nap­rzód idź i wal­cz o swoje.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 kwietnia 2011, 14:25

Szczęścia nie ma kiedy się go naj­bar­dziej potrzebuje. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 27 kwietnia 2011, 18:17

Cza­sami dob­rze jest popłakać, być może Ci się poprawi. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 kwietnia 2011, 19:23

Z każdym dniem jes­teś co­raz większym oszus­tem wo­bec mo­jego serca. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 kwietnia 2011, 15:40

Tak trud­no cze­kać w pocze­kal­ni do two­jego serca. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 kwietnia 2011, 14:39

Wśród wszys­tkich myśli od­na­leźć tą jedną praw­dziwą i nie zabłądzić. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 10 kwietnia 2011, 20:55

Zdarza się, że ktoś blis­ki nas za­wie­dzie i wte­dy bar­dzo trud­no uwie­rzyć komukolwiek... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 6 kwietnia 2011, 18:08

Co­kol­wiek się sta­nie nie re­zyg­nuj z marzeń. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 kwietnia 2011, 15:57

I zaw­sze znaj­dzie się chwi­la, że po cichu będziemy uciekać w marzenia. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 kwietnia 2011, 13:02

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]