TrUsKaWkA;D, teksty z marca 2012 roku

6 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Będę twoją chus­teczką na łzy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 marca 2012, 11:01

Tak jak po no­cy dzień, tak po smut­ku radość. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 29 marca 2012, 11:25

By po­lubić siebie trze­ba uwie­rzyć w swoją wartość. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 marca 2012, 15:39

Ile ra­dości mieści się w tym sa­mot­nym sercu. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 4 marca 2012, 08:21

Ciągle tu­taj nie pa­suję, zawadzam. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 3 marca 2012, 14:52

Dzień mi­jający w milczeniu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 marca 2012, 15:56

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]