TrUsKaWkA;D, strona 3

88 tekstów – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

W głębi swo­jej duszy znaj­dziesz przyjaciela. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 lutego 2012, 11:02

Nie raz się jeszcze zas­mu­cisz .. 
Nie jedną łzę jeszcze upuścisz .. 
Nie raz jeszcze upad­niesz ..

Ale właśnie dla­tego jest uśmiech,
szczęście, marze­nia, miłość ... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 16 stycznia 2012, 20:52

Niektórzy mu­sieli­by być śle­pi żeby pat­rzeć sercem. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 9 grudnia 2011, 14:08

Os­tatni uśmiech,
os­tatnie zdjęcie
po­tem każdy z nas odejdzie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 4 grudnia 2011, 15:09

Wra­cam tam gdzie zaczynałam,
by zna­leźć lep­szą drogę.
Wracam...
do sa­mot­ności po­między marzeniami. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 grudnia 2011, 18:17

Smut­ne i ra­dos­ne te chwi­le kiedy "pra­wie" coś osiągnąłeś. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 25 listopada 2011, 13:24

Pod­czas kłótni niena­wiść pu­ka do drzwi i tyl­ko ci pełni praw­dzi­wej miłość nig­dy nie otwierają. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 listopada 2011, 19:23

Nie chcę być kocha­na za to kim nie byłam, nie jes­tem i nie będę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 28 września 2011, 20:30

Chy­ba jed­nak los uz­nał, że wy­ciągnie do mnie po­mocą dłoń. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 września 2011, 10:05

Upo­karzają ruj­nując czy­jeś życie i ni­by przez to czują się ważni. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 6 września 2011, 18:10

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]