TrUsKaWkA;D, strona 4

88 tekstów – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Dla jed­nych co zwykłe zda­je się niez­wykłe a dla in­nych to co niez­wykłe zda­je się zwyczajne. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 sierpnia 2011, 13:39

Tam gdzie wo­da nie zaw­sze jest głęboko.

*Każdy kiedyś spa­da na dno. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 sierpnia 2011, 14:01

Żaden człowiek nie po­radzi so­bie ze wszystkim. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 sierpnia 2011, 08:54

Uciekając od żywych stanął mie­dzy aniołami. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 sierpnia 2011, 10:49

Krzyw­dząc in­nych nie myślał, że będzie go to jeszcze kiedyś bolało. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 2 sierpnia 2011, 19:20

Naj­gor­sze wspom­nienia, bar­dzo wy­raźnie nam się przypominają. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 lipca 2011, 15:16

A jeśli zgu­bisz sa­mego siebie...
podążaj za marzeniami.
Do ser­ca przez dusze. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 lipca 2011, 19:12

Może człowiek po którym naj­mniej będziesz się te­go spodziewać zos­ta­nie twoim przyjacielem. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 17 lipca 2011, 18:32

I rzucę się na wiatr, by poczuć się wol­na jak ptak.

*Ucie­czka od rzeczywistości 

myśl
zebrała 40 fiszek • 16 lipca 2011, 13:43

Ocze­kujesz wy­bacze­nia.. a sam jeszcze nie wybaczyłeś. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 2 lipca 2011, 16:39

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]