TrUsKaWkA;D, strona 7

88 tekstów – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Co­kol­wiek się sta­nie nie re­zyg­nuj z marzeń. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 kwietnia 2011, 15:57

I zaw­sze znaj­dzie się chwi­la, że po cichu będziemy uciekać w marzenia. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 kwietnia 2011, 13:02

W ciem­ności i ciszy, poz­ba­wiona uśmie­chu zostałam. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 marca 2011, 17:08

Żeg­naj kochanie...
..Wi­taj kolego.. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 22 marca 2011, 17:55

Są ta­cy ludzie, którzy by Cię uchro­nić od złego poświęcają swo­je marze­nia i na­wet swo­je życie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 marca 2011, 18:42

Złap mnie za rękę, wy­ciągnij z morza smutku.
Ocal. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 marca 2011, 21:38

Świat nie jest sza­ry. My tyl­ko nie wyob­rażamy go so­bie w tych pięknych kolorach. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 16 marca 2011, 12:59

Spra­wiała, że ich zmar­twienia i złe wspom­nienia znikały. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 marca 2011, 17:55

To ta­kie dziw­ne kiedy cze­goś bar­dzo chcesz a nie umiesz o to walczyć. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 13 marca 2011, 14:22

Szcze­ry uśmiech na twej bu­zi spra­wiła jed­na kro­pel­ka szczęścia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 marca 2011, 22:02

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]