TrUsKaWkA;D

88 tekstów – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Na początku zaw­sze jest inaczej, każdy chce po­kazać się z jak naj­lep­szej strony. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2017, 22:55

W całym świecie jes­teś tym, co naj­bar­dziej kocham.

:) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lipca 2015, 15:53

Nasza miłość od­rodzi się tak jak drze­wa wiosną. Nies­kończe­nie, nieśmiertelna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2014, 12:23

Kiedy ktoś ob­raża Ciebie coś jest nie tak. To dlacze­go ob­rażanie ko­goś Ci nie przeszkadza? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 listopada 2014, 16:50

Mój strach zrzu­ca mnie w prze­paść, plącze myśli w mo­jej głowie.
Wciąż spadam..
Obudzić się nie mogę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 sierpnia 2014, 21:15

Łat­wiej­sze może się oka­zać zmie­rze­nie z prob­le­mem niż cze­kanie i licze­nie na cud. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 lutego 2014, 17:50

Pójdę na spa­cer, po­roz­rzu­cam myśli. Może ktoś je poz­biera i poukłada. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 sierpnia 2013, 21:06

Ogłusza nas cisza, zaśle­piają łzy gdy pat­rzy­my wstecz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 września 2012, 20:20

Ciągle słyszę moją duszę, wołającą: "Tchnij we mnie życie". 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 kwietnia 2012, 09:06

Będę twoją chus­teczką na łzy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 marca 2012, 11:01

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]