TrUsKaWkA;D, teksty z czerwca 2011 roku

6 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Po­ruszać się w życiu tańcem. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 czerwca 2011, 16:23

Po­tyka­my się o włas­ne słowa. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 czerwca 2011, 14:26

Za­miast mieć uśmiech na twarzy szu­kamy po­wodu by on mógł się pojawić 

myśl
zebrała 41 fiszek • 23 czerwca 2011, 09:31

Nieza­pom­niana chwi­la uśmie­chu za­biera nas w marzenia. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 czerwca 2011, 09:24

Cier­pi­my wołając nadzieję. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 czerwca 2011, 18:28

Życia się uczy­my, śmier­ci nie zdążymy. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 1 czerwca 2011, 08:19

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]